Michalina Górna

Psychologia, IV rok
UMCS w Lublinie

Jestem na specjalności rodzinnej. Należę do Koła Naukowego Psychologów UMCS, Akademickiego Centrum Wsparcia (sekcja pomocowa i trenerska), Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii oraz innych organizacji studenckich. Jestem przedstawicielką samorządu studentów w Zespole Programowym UMCS dla kierunku Psychologia. Angażuję się w różne wolontariaty. Doświadczenie zdobywałam też podczas pracy z dziećmi i młodzieżą. Jestem w trakcie certyfikacji w obszarze terapii uzależnień w ramach specjalistycznego szkolenia. Chętnie opowiem o swoim kierunku studiów :)

Społeczne

Psychologia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!