Dominika Langa

II rok, studia inżynierskie
chętnie odpowiem na pytania

:)

Przyrodnicze

Gospodarka Przestrzenna

Uniwersytet Łódzki

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!