Paweł Ratuski

Jednolite, 4. rok
Studen IV roku kierunku Lekarskiego, zainteresowany Anestezjologią i Intensywną Terapią

Przewodniczący Anestezjologicznego Koła Naukowego ANKONA. Po godzinach fan e-sportu, nowych technologii, sportów siłowych, jazdy na łyżwach oraz znacznie więcej.

Medyczne

Lekarski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!