Jan Niedźwiecki

Leśnictwo, UWM Olsztyn
III rok, studia inżynierskie

Aktywny student leśnictwa, trębacz w uczelnianej orkiestrze dętej, sygnalista myśliwski

Przyrodnicze

Leśnictwo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!