Karolina Książek

Administracja I rok, studia licencjackie
Wydział Prawa i Administracji

Administracja niestacjonarna

Prawno-polityczne

Administracja

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!