Marcin Kwiatkowski

Pedagogika 1 rok
Pedagogika z modułem animacji

Przyszły pedagog. Członek pokojowego patrolu oraz animator czasu wolnego

Społeczne

Pedagogika

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!