Ada Baranowska

Politologia IV, Administracja III
Studentka dwóch kierunków: politologia oraz samorząd terytorialny i polityka regionalna. Aktywnie zaangażowana w działalność kół naukowych oraz wolontariaty.

Jestem studentką na kierunkach politologia (4 rok) oraz samorząd terytorialny i polityka regionalna (3 rok). Oba kierunki studiuję na UW na dwóch różnych wydziałach. Mieszkam od 8 lat w Warszawie (uczęszczałam do VII LO im. J. Słowackiego w Warszawie). Chętnie angażuje się w projekty społeczne oraz wolontariaty. Jestem wiceprezesem Koła Euroatlantyckiego UW. W tym roku pełnię funkcję Ambasadora UW oraz Ambasadora Budżetu Obywatelskiego w Warszawie. PS. Pamiętaj o odwołaniu spotkania, jeśli nie możesz wziąć w nim udziału.

Prawno-polityczne

Administracja Politologia

Uniwersytet Warszawski

Reprezentant uczelni

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!