Aurelia Trembulak

Pedagogika Specjalna I rok
Aktywna między 16 a 22

Znudzona kwarantanną- chętna do pogadanki na każdy temat (mail atrembulak75@gmail.com).

Społeczne

Pedagogika Specjalna

Uniwersytet Szczeciński

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!