Tomasz Kuźma

Licencjackie, 1. rok
Łączę studia z pracą i wolontariatem, chętnie doradzę jak to robić :)

Student Informatyki Społecznej, lider FDNT Kraków, wolontariusz,

Politechniczne Ścisłe

Informatyka Społeczna Budownictwo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!