Dominika Płaczek

II rok studiów licencjackich
Studiuję dziennie gospodarkę przestrzenną i z chęcią odpowiem na każde Wasze pytanie!

Studiuję na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Staram się wykorzystać mój czas w stu procentach, nie uznaję takiego słowa jak nuda. Na uczelni działam w kole naukowym Spatium, a od października 2019 r. zaczęłam pracować w zawodzie. Dodatkowo, sporą część mojego życia, bo od trzech do pięciu razy w tygodniu, spędzam na sali treningowej tańcząc. Ta pasja towarzyszy mi od 16 lat, a od kilku zajmuję się nie tylko własnym rozwojem, ale też trenuję młodsze taneczne pokolenie. W pozostałych, wolnych chwilach, stawiam na podróżowanie i fotografię. Służę pomocą, zarówno jeśli chodzi o gospodarkę przestrzenną, jak i szeroko pojęte życie studenckie. ;)

Przyrodnicze

Gospodarka Przestrzenna

Uniwersytet Warszawski

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!