Izabela Pańczyk

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka; 1 semestr studiów II stopnia
Studentka Technologi Żywności na UPP.

Studiuję Technologię Żywności i Żywienie Człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu już 4 rok. Szczególnie interesuję się mikrobiologią żywności oraz aspektem jakości i bezpieczeństwa. Od początku studiów angażuję się w działalność samorządu studenckiego..

Przyrodnicze

Technologia Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Reprezentant uczelni

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!