Magdalena Miśkiewicz

Absolwentka Reżyserii STF WSF i studentka Socjologii UKSW, 3 rok
Trochę socjolożka, trochę reżyserka, a przez moment byłam nawet technolożką żywności.

Cześć. Jestem studentką 3 roku Socjologii na UKSW i absolwentką Reżyserii STF Warszawskiej Szkoły Filmowej (szkoła policealna). W moim życiu przetoczyłam się jeszcze przez Technologię Żywności na SGGW. Obecnie jestem członkiem chóru Kohezja. Działam w Samorządzie Studenckim UKSW i jestem członkiem studenckiej telewizji Uniwerek.tv. Podczas studiów brałam udział w wymianie studenckiej Erasmus w Porto.

Społeczne Artystyczne

Socjologia Reżyseria

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!