Magdalena Białecka

Filozofia w UKSW!
Studentka studiów I stopnia, 2 rok

Studia to nie tylko wiedzą teoretyczna i suche fakty - choć one są bardzo ważne i budują nasz warsztat. Toteż działam w kołach naukowych, Samorządzie Studentów UKSW, rozwijam siebie naukowo - obecnie jestem w trakcie organizacji konferencji naukowej w przyszłym roku akademickim.

Filologiczne

Filozofia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!