Maciej Brodecki

Licencjackie, 3. rok
Student socjologii, działacz społeczny, humanista.

Studiuję na UKSW. Wcześniej chwilę studiowałem na PW, ale okazało się, że to nie dla mnie. Pozytywny i ciekawy świata. Po godzinach pasjonat astronomii. Działacz społeczny w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów UKSW.

Społeczne

Socjologia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!