Joanna Barczykowska

Jednolite, 3. rok
Studiuję psychologię i nie!- nie czytam ludziom w myślach ;)

Pochodzę z małej miejscowoćci, uczyłam się w liceum ogólnokształcącym. Nie przywiązuję wagi do ocen, liczb, procentów i progów, dlatego raczej w tym nie pomogę. Starałam się jak najlepiej napisać maturę i tym sposobem dostałam się na psychologię, wybrałam ten kierunek, bo musiałam coć wybrać. Wiem, że to była dobra decyzja, nie mam żadnych wątpliwoćci, że jestem na właćciwym kierunku. Polecam Każdemu, kto tak jak ja jest ciekawy ludzi.

Społeczne

Psychologia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!