Kamila Lewandowska

Magisterskie, 4. rok
Uważam, że Uczelnia na której studiuje daje młodym ludziom wiele możliwości do rozwoju, a także do poszerzania swojej świadomości :)

Pierwszy stopień naukowy ukończyłam na kierunku Medycyna roślin, również na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Moja praca inżynierska dotyczyła jakości wody stosowanej do przygotowywania cieczy opryskowej. Głównie interesuje się ochroną roślin, a przede wszystkim herbologią. Uważam, że Uczelnia na której studiuje daje młodym ludziom wiele możliwości do rozwoju, a także do poszerzania swojej świadomości :)

Przyrodnicze

Rolnictwo

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!