Grzegorz Skorupski

III rok, studia licencjackie
Student Zarządzania na Collegium Civitas. Działacz akademicki i społeczny.

Jestem Studentem 3 roku Zarządzania, należę do Zarządu Samorządu Studentów Collegium Civitas oraz jestem członkiem międzyuczelnianego zrzeszenia Stołecznych Uczelni Niepublicznych, członkiem koła naukowego Collegium Procuratio - koło promujące postawy przedsiębiorcze wćród ćrodowiska akademickiego. Jestem finalistą konkursu międzyuczelnianego - Warsaw Bussines Game oraz międzynarodowego inkubatora startupów Demium. W rozmowie ze mną pokażę Ci, że studiowanie Zarządzania to jeden z najlepszych kierunków, a wiedza i umiejętności pozyskane podczas nauki przydadzą Ci się nie tylko w każdej pracy, ale i w życiu codziennym!

Ekonomiczne

Zarządzanie

Collegium Civitas

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!