Anna Boniecka

II rok licencjatu
Dlaczego pielęgniarstwo? Bo lubię widzieć, że moja praca przynosi efekty.

Jestem studentką II roku pielęgniarstwa na GUMedzie. Należę do SKN Pielęgniarstwa Ratunkowego oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Działam w Studiach na Horyzoncie od 2 lat jako organizator oraz od niedawna w Pokojowym Patrolu WOŚPu. :D

Medyczne

Pielęgniarstwo

Gdański Uniwersytet Medyczny

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!