Natalia (Natana) Szaro

Muzyka kościelna - I ROK magisterskie
Muzyką w liturgii chcę chwalić Boga

Studiuję muzykę kościelną, aby liturgia w miejscu gdzie pracuję była na jak najwyższym poziomie. Dzięki studiom w sposób praktyczny przygotowuję się do wyzwań jakie czekają na muzyka kościelnego. Rozwijam swoje umiejętności jeśli chodzi o grę na organach, śpiew, a także dyrygowanie. Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej? Zapraszam na rozmowę :)

Artystyczne

Muzyka kościelna

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Reprezentant uczelni

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!