Łukasz Rzepka

Teologia, studia doktoranckie
Wierzę (dosłownie i w przenośni) w sens studiowania! :)

Uzupełnię :)

Teologiczne

Teologia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Reprezentant uczelni

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!