Julia Zakrzewska

Magisterka, I rok II stopnia, Poradnictwo i Pomoc Psychopedagogiczna
Chętnie opowiem o kierunkach na Wydziale Studiów Edukacyjnych, Programie Erasmus +, Kołach Naukowych czy o eventach Uniwerstyeckich :)

Licencjat skończyłam na kierunku Pedagogika Środowiskowa i Animacja Społeczności Lokalnych. Na trzecim roku studiów licencjackich byłam na Erasmusie w Salonikach. Mam bogate doświadczenie odnośnie życia uniwersyteckiego pod względem brania udziału i organizowaniu m.in. Festynów Rodzinnych UAM, Juwenaliów, Kindernaliów czy udział w Konferencjach Naukowych z ramienia Koła Naukowego

Społeczne

Pedagogika

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reprezentant uczelni

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!