Karol Kołodziejski

Biotechnologia, ukończenie 2020
Pasjonat nauki i popularyzacji nauki

Jestem słuchaczem szkoły doktorskiej z dyscypliny nauk medycznych. Ukończyłem studia licencjackie z biotechnologii w 2017 roku a studia magisterskie z biotechnologii molekularnej zwierząt w 2020 roku.

Przyrodnicze

Biotechnologia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!