Gosia Steczkowska

2 rok, studia I stopnia
Studiuję Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, udzielam się w samorządzie studenckim, łączę pracę ze studiami :)

Działam aktywnie w samorządzie wydziałowym, jestem vice-przewodniczącą Rady Samorządu Studentów, drugą kadencję zasiadam w Radzie Wydziału WNPiSM, jestem też członkinią Kolegium Elektorów UW. Jestem zaangażowana w życie studenckie, ale także równolegle do studiów pracuję. Od dzieciństwa mieszkam w Warszawie, jednak wyprowadziłam się z domu rodzinnego z początkiem studiów. Chętnie odpowiem też na pytania związne z poszukiwaniem mieszkania/pokoju w Warszawie!

Prawno-polityczne

Stosunki Międzynarodowe

Uniwersytet Warszawski

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!