Cezary Papiewski

Sinologia, magisterskie, I rok
Student sinologii na poziomie magisterskim xD

Jestem studentem, pytaj, pogadamy. Szanujmy swój czas! Pamiętaj o odwołaniu spotkania, jeśli nie możesz wziąć w nim udziału. Jak się nie pojawisz to trafiasz na listę ludzi, których nie zaproszę na uro.

Filologiczne

Sinologia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!