Kamila Jaje

Studiuję fizjoterapię na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Jestem na III roku studiów jednolitych magisterskich

Działam w Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego mojej uczelni, gdzie jestem członkiem komisji: ds. dydaktyczno-legislacyjnych oraz ds. pomocy materialnej. Oprócz tego jestem członkiem Rady Wydziału Fizjoterapii oraz koordynuję kierunek Fizjoterapia. także można się mnie zapytać o wszelkie kwestie organizacyjne i nie tylko :) W wolnych chwilach zajmuje się fotografią, z którą również chciałabym związać swoją przyszłość.

Medyczne

Fizjoterapia

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Reprezentant uczelni

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!