Sonia Ziółkowska

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia II stopnia

Aktualnie posiadam tytuł inżyniera, a od tego semestru rozpoczęłam studia magisterskie na tym samym kierunku. Pamiętam, jak trudne było dla mnie

Przyrodnicze

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Uniwersytet Technologiczno-Przyrod. im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!