Wojciech Ormaniec

Inżynier, Student II Stopnia Informatyki; C++ Dev
Ostatni rok magisterki, zero poprawek. Jeśli chcesz wiedzieć jak wygląda informatyka w 2020, jestem w stanie pomóc.

Studiuję Informatykę na Wydziale Elektroniki (W4) od 2015 roku. Pracuję w programowaniu od 2017 roku, uczelnie przeszedłem najmniejszą linią oporu, stosując swoje metody i tricki. Czasami nawet się przykładałem. Czasami.

Politechniczne

Informatyka

Politechnika Wrocławska

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!