Krzysztof Burdzy

Magisterskie, I rok
Technik żywienia, Student germanistyki, Pasjonat origami 3D

Mam 23 lata, studiuję germanistykę, ukończyłem technikum gastronomiczne, Jestem na IV roku Germanistyki, przewodniczący Koła Naukowego Germanistów UMCS (KNG). Moje hobby to origami modułowe( podobnie jak studia 4 lata na

Filologiczne

Germanistyka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!