Michał Piątkowski

ELAB Doradca edukacyjny
Absolwent geografii na Uniwersytecie Warszawskim

Absolwent geografii, specjalizacja w development studies i gospodarce przestrzennej (studia w Polsce, Rosji i Korei). Specjalista w doradztwie edukacyjnym na poziomie magisterskim.

Politechniczne Przyrodnicze Studia zagraniczne

Development Studies Geografia Elab Education Laboratory Gospodarka Przestrzenna

Uniwersytet Warszawski

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!