Ignacy Korytko

Magisterskie, IV semestr
Esgiehowicz choć niestereotypowy :)

Absolwent licencjatu MIESI, kontynuuję MIESI na magisterce.

Ekonomiczne

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dostępne terminy na spotkania

Brak terminów!