Powtórz najtrudniejsze zagadnienia z profesjonalnymi nauczycielami online. Wykorzystaj dobrze ostatnią prostą przed maturami.

Martyna

chemia/matematyka

Stypendystka premiera

IV rok studiów lekarskich

100% z matematyki podstawowej

Mariusz

matematyka/fizyka

15 lat doświadczenia

Matura rozszerzona z Fizyki i matematyki

Aleksandra

angielski

ponad 10 lat doświadczenia

Studia z filologii angielskiej

Podstawa i rozszerzenie

Już za tydzień rozpoczynamy sprinty maturalne prowadzone przez egzaminatorów OKE!

Matematyka

5 lekcji przygotowujących do matury podst. z matematyki

Wszystkie koncepty i pojęcia tłumaczone na praktycznych przykładach zadań maturalnych

Omawiane przez doświadczonego nauczyciela maturalnej komisji egzaminacyjnej, egzaminatora OKE

Język angielski

Utrwalenie czasów prostych, słowotwórstwa oraz formy czynnej i biernej

Przygotowanie do wypowiedzi pisemnej — najwyżej punktowanego zadania

Omawiane przez doświadczonego nauczyciela maturalnej, egzaminatora OKE

Chemia

Metoda jonowo elektronowej, reakcja przekory, stała dysocjacji oraz pH roztworu

Zadania związane z reakcją hydrolizy oraz stechiometrią reakcji

Omawiane przez doświadczonego nauczyciela maturalnej, egzaminatora OKE